Funkčné obdobie starostu obce

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
6. marca 2019