Preskočiť na obsah

Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV4005 Solivarsko-švábske dúbravy do národného zoznamu území Európskeho významu

Zverejnené
12. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
12. augusta 2020