Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou „ Chodník pre peších Žehňa – Dúbrava “

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2018