Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou „ Chodník pre peších Žehňa – Dúbrava “