Oznámenie o začatí územného konania „ Plán využívania ložiska andezitov v ťažobnom území Žehňa II”

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
17. októbra 2017