Oznámenie o začatí územného konania „ Rekreačné domy – Dubový Háj “

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2018