Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 9.12.2020 ( streda ) o 15:00 hod.

Upravené
08. dec 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
4. decembra 2020