SÚ/4800/54474/2019-KOL/100 Územné konanie rozšírenie osady

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2019