Územné rozhodnutie Technická infraštruktúra pre IBV Žehňa, Dúbrava

Zverejnené
27. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. augusta 2021