Verejná vyhláška SÚ-S/15271/181393/2018-KO/431

Zverejnené
6. decembra 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
6. decembra 2019