Verejné prerokovanie POH PSK 2016-2020

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2018