Voľby do orgánov samospráv – zverejnenie

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2018