VSD – plánovaná odstávka elektrickej energie dňa 5.2.2021 v čase od 8:00 do 12:50

Zverejnené
15. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. januára 2021

Oznamujeme Vám, že spoločnosť VSD obmedzí dodávku elektrickej energie dňa 5.2.2021 v čase od 8:00 do 12 :50. Odstávka sa týka všetkých domácností napojených z TS-2. ( presný zoznam v prílohách)