Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zákazky s nízkou hodnotou „Rekonštrukcia garáže na hasičskú zbrojnicu pre 2 zásahové vozidlá v obci Žehňa“