Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu Obce Žehňa konaných 21.09.2019

Upravené
06. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
7. augusta 2019