Verejná vyhláška “ ŽEHŇA – výstavba VN, NN, TS

Zverejnené
1. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2021