Obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Obec Žehňa

Zverejnené
2. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. mája 2022
Kategória

Prílohy