Oznámenie o uložení písomnosti R. Tomečko

Zverejnené
8. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum uloženia:
Odberná lehota:
Miesto uloženia:
Odosielateľ:
Adresát:

Prílohy