Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí doplňujúceho územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – vyhláška