Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením ver. vyhláškou a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.