Preskočiť na obsah

Príkaz č. 6/2024 prednostu okresného úradu na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Prešovského kraja – nežiaduci výskyt medveďa hnedého

Zverejnené
26. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 26. júna 2024
Kategória

Link na stránku „zásahový tím pre medveďa hnedého“, kde sú informácie, čo robiť v prípade stretu s medveďom, ako predísť stretom s medveďom atď. https://zasahovytim.sopsr.sk/. Z dôvodu lepšieho mapovania situácie výskytu medveďa hnedého a prijímaní následných možných opatrení v lokalitách, kde môže dôjsť k ohrozenia života, zdravia a majetku, prosíme Vás, aby ste nahlasovali incidenty a pozorovania výskytu medveďa hnedého v blízkosti zastavaných území, resp. miest s pohybom osôb, ktoré v minulosti neboli prirodzeným prostredím, kde sa medveď hnedý vyskytoval priamo starostovi obce, prípadne na tel. číslach zásahového tímu.

V prípade potreby okamžitého zásahu zložiek IZS a zásahového tímu pre medveďa hnedého kontaktujte tiesňovú linku 112.

Prílohy