Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „Mirkovce, Niereše, 12RD-VN, TS, NN“ – verejná vyhláška