VSE – výzva na výrub, okliesnenie stromov a iných porastov pod elektrickým vedením

Zverejnené
8. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2021 − 8. januára 2022
Kategória

Prílohy