Preskočiť na obsah

Výzva : Predloženie cenovej ponuky v rámci zákazky s nízkou hodnotou – rekonštrukcia strechy Dom Smútku v obci Žehňa