Zmena a doplnenie územného plánu Obce Brestov

Zverejnené
8. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2021 − 22. decembra 2021
Kategória

Prílohy