Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Mirkovce

Zverejnené
23. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2022 − 7. októbra 2022
Kategória

Prílohy