Obľúbené odkazy

Facebook – DHZ Žehňa

Facebook – TJ Budovateľ Žehňa

Hospodárenie obce

Obec Žehňa . Dúbrava na FB

Register zmlúv, objednávok, faktúr