Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Žehňa.

Cestovný poriadok SAD Prešov

Popis zmeny : Spoj č. 55 a č. 52 bude premávať počas šk. vyučovania v stredu, štvrtok, piatok Spoj č. 32 časový posun odchodu zo zastávky Červenica, horný koniec z 12:20 na 12:25

Obecná Hostina 6.9.2020

Obec Žehňa a poslanci OZ Vás pozývajú na Hostinu dňa 6.9.2020 zo začiatkom o 15- stej hodine v strede obce na námestí. Zabaviť Vás príde folklórna skupina Záborský zo Župčan a hudobná skupina SONG. Občerstviť sa môžete pivom a zajesť guľáš za symbolickú cenu 0,50 €. Srdečne Vás pozývame ! Upozornenie : Pre šírenie COVID… Čítať viac

OZNAM : VODA Z VODOVODU JE PITNÁ.

Na základe oznámenia VVS a.s. oznamujeme , že voda z vodovodu spĺňa všetky náležitosti pitnej vody. Týmto sa ruší rozvoz vody cisternami.

Odpočet vody 09-10.07.2020

Dňa   09.-10.07.2020  v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – závod Prešov vykonávať periodický  odpočet vodomerov. Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.