Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Žehňa.

Späť na aktuálne vývesky

PUBLICITA Komunitné centrum obce Žehňa

Opis projektu Ciele projektu: Cieľom projektu je s pomocou výstavby nového komunitného centra zabezpečiť komunitné služby v obci, ktorého prioritným cieľom bude realizácia vzdelávacích, zdravotno-osvetových a voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny príslušníkov MRK s cieľom zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien a ozdravných procesov. Komunitné centrum je projektované ako novostavba na pozemkoch, ktorých… Čítať viac

Vyvesené 20.1.2021